Tilmelding Top

Sommercamp Mosaik er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du anvender Sommercamps hjemmeside, deltager på campen, eller når du indgår som medarbejder. Denne Privatlivspolitik vil hjælpe dig med at forstå, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, og hvordan vi bruger dem. Privatlivspolitikken vil også forklare, hvordan du kan udøve dine rettigheder, når du betror os med dine personlige oplysninger. Vi beder dig om at læse denne Privatlivspolitik omhyggeligt igennem og gøre dig bekendt med indholdet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktinformationen, som findes i slutningen af denne Privatlivspolitik. Vær opmærksom på, at vores hjemmeside kan indeholde links til og fra hjemmesider, der drives af vores samarbejdspartnere og annoncører. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider eller bruger tredjepartstjenester, skal du være opmærksom på, at de kan have deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres behandling af dine personoplysninger. Du bør derfor gøre dig bekendt med deres privatlivspolitik, før du giver dem dine personlige oplysninger. (Sommercamp Mosaik og sommercamp.dk er nedenfor samlet benævnt Sommercamp.)


HVILKE PERSONER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA?
Sommercamp indsamler oplysninger om følgende persongrupper:
* Sommercamps gæster
* Sommercamps wildcardansøgere
* Sommercamps frivillige
* Sommercamps medarbejdere
* Campingvognsudlejere
* Givere til indsamlinger
* Medvirkende

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?
Hvis du indgår i en eller flere af persongrupperne, indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår nedenfor:
* Fulde navn
* E-mail adresse
* Telefonnummer
* Adresse
* Fødselsdato
* CPR nr.
* Indkomstoplysninger (Wildcardansøgere)
* Betalingsoplysninger, herunder kortets type, nummer, udløbsdato og registrerede adresse
* Billeder/videoer taget af besøgende og medvirkende på Sommercamp
* Oplysninger om dine besøg på sommercamp.dk, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:
* Til at gennemføre betaling i forbindelse med køb og for at kontrollere, at de afgivne betalingsoplysninger er gyldige
* Til at give dig de tilbud, nyheder, information eller tjenester, du anmoder om, eller som Sommercamp mener kan interessere dig, hvor du har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål
* Til at give dig overblik over faktureringsoplysninger og lignende
* Til at udarbejde børneattest (som medarbejder)
* Til at udbetale løn
* Til at kommunikere med dig om dine køb og lignende
* Til at give dig besked om ændringer i Sommercamp
* Til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har samtykket hertil, som også kan indeholde tilbud, nyheder eller information relateret til vores Camp. Vær venligst opmærksom på, at du på ethvert tidspunkt kan afmelde dig nyhedsbrevet.
* Til at markedsføre Sommercamp (billed/videomaterialer)

Er det obligatorisk for dig at stille dine personoplysninger til rådighed? Personoplysninger, som vi anmoder om fra dig og som er markeret “obligatorisk” på enhver måde, for eksempel ved brug af *-symbolet, er påkrævet for, at vi kan registrere dig som deltager på campen.

Brug af billeder og video I de tilfælde hvor vi anvender billeder/videoer, som defineres som portrætbilleder/videoer, indsamler vi samtykkeerklæringer før offentliggørelse. Er der tale om situationsbilleder ex. personer som deltager i gudstjenester, koncerter, sociale aktiviteter, er vi jvf. persondataloven ikke forpligtet til at indhente samtykkeerklæring. Du skal derfor være opmærksom på, at der under Sommercamp vil blive filmet og fotograferet til diverse offentlige begivenheder.


HVOR OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?
Ved at indsende personlige oplysninger, accepterer du denne overførsel, opbevaring eller forarbejdning. Sommercamp vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt.
Alle oplysninger Sommercamp modtager gemmes på en sikker server og alle betalingstransaktioner er krypteret.
Overførslen af oplysninger via internettet er aldrig helt sikker. Derfor kan Sommercamp ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger og kan ikke påtage sig ansvaret for uberettiget adgang til oplysningerne eller misbrug af oplysningerne. Enhver videregivelse af oplysninger til Sommercamp er på egen risiko. Når Sommercamp har modtaget dine oplysninger, vil Sommercamp anvende strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

HVEM KAN FÅ OPLYSNINGERNE UDLEVERET?
Sommercamp kan videregive dine personlige oplysninger til alle de medarbejdere, hvor de er relevant i administrativ øjemed.
Dine personlige oplysninger kan videregives til følgende tredjepart:
* UNGMOSAIK (Ved rabat)
* Rigspolitiet (Børneattester)
* Sommercamps samarbejdspartnere (ex. Mariager skolerne, Frydensberg efterskole)
* Skat (Medarbejdere)

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?v Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet ovenfor under “HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER”. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, dog variere.

KONTAKT Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne Privatlivspolitik, som skal sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vi er underlagt og bundet af Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 20116/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (”persondataloven”) og lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (”e-handelsloven”).

Link til Privatlivspolitik.pdf

Sommercamp Mosaik er en del af et større netværk af frikirker. Læs her MOSAIKs privatlivspolitik.