Seminarer

Søndag den 10. juli

Pinsetroen - hvad tror vi på?
Søndag kl. 13.30 MH Auditoriet
Oplægsholder: Leif Petterson, forstander på Mariager Højskole

Mosaik tilhører den klassiske pinsebevægelse, som erfarede Helligånden på en ny måde i starten af det 20 århundrede. I dag tæller pinsebevægelsen over 600 millioner medlemmer på verdensplan, men er stadig en minoritet i Danmark, også selvom erfaringen af Åndens gaver har bredt sig til de fleste kirkesamfund herhjemme. I dette seminar drøfter vi, hvordan det kristne bibelsyn, åndelige erfaringer, og vores forståelse af Kristus bliver farvet i lyset af Pinsen. Leif Petterson er forstander på Mariager Højskole, og er i gang med et ph.d. studie omkring pinsebevægelsens teologi.

Tro, kirke og homoseksualitet
Søndag kl. 15.00 Camphallen

Oplægsholder: Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet

Evangelikale kirker i Danmark har længe været fanget i et dilemma: På den ene side vil vi ikke svigte vores forståelse af Bibelen som Guds ord, og på den anden side vil vi ikke udskamme folk af anden seksuel orientering. Resultatet har været, at vi har været stille om emnet. Men stilhed taler højt. Det, som vi ikke taler om, kan efterlade et indtryk af, at det må være meget farligt eller syndigt. 
Men behøver der at være et modsætningsforhold mellem en ”konservativ seksualitet” og evnen til at møde mennesker, hvor de er? Mikael Wandt Laursen har netop skrevet en bog om emnet og på dette seminar, vil der blive peget mod nye vinkler og tilgange til mødet med både LGBT-personen, Bibelens tekster og de helt praktiske spørgsmål i den kirkelige hverdag.


Mandag den 11. juli

Gro og gå! Over gaden og ud i verden
Mandag kl. 13.30 MH Auditoriet

Oplægsholder: Palle Flyger, formidler og informationsmedarbejder i Dansk Europamission

Millioner af muslimer tørster efter Guds kærlighed. De etniske grupper, som aldrig har hørt evangeliet, har brug for at kirken opfostrer en ny generation af missionærer.  På dette inspirerende seminar giver Palle Flyger, fra Dansk Europamission indblik og forståelse for de områder, hvor evangeliet stadig ikke er blevet delt og kristne risikerer diskrimination, chikane og endda fysisk forfølgelse. 
Du vil blive præsenteret for testede idéer og konkrete muligheder, til at starte lokal og global mission, med hjem til din lokale kirke. Palle deler ud af sine egne erfaringer med mission lokalt i København og mission globalt blandt unåede folkeslag, især blandt muslimer.

Børn og trosudvikling
Mandag kl. 15.00 Camphallen

Oplægsholder: Rachel Turner, stifter af Parenting for Faith og mangeårig børnepræst

På dette seminar seminaret dykker vi ned i hverdagen, kirke og børn. Hvordan får vi det hele til at gå op? Hvordan styrker vi samarbejdet mellem forældre og kirken i den fantastiske opgave det er, at give troen videre til børnene? Derudover ønsker vi, at facilitere en samtale om, hvordan vi snakker med børn om dåb, Helligånden, tungetale og nådegaver i en tid, hvor vi med baggrund i mørke mediesager måske har fået en smule berøringsangst.

En profetisk livsstil i en forvirrende verden
Mandag kl. 15.00 i ME Aula

Oplægsholder: Jakob Engell Vagner, præst i Baptistkirken, Roskilde og tidligere lærer på Mariager Højskole

Det postmoderne samfund kan være et meget forvirrende sted at leve uanset alder. Der er hele tiden "stemmer", der taler til os, om hvem vi er og hvad vi skal og hvilken vej vi skal gå. Derfor er den profetiske tjeneste og livstil så vigtig i vores tid. Vi har brug for mennesker i alle generationer, der lytter til Gud og taler Hans ord på rette sted og til rette tid. Kom til et seminar hvor vi taler om det profetiske og praktisere det, på en måde hvor alle kan være med.


Tirsdag den 12. juli

At række ud til din næste
Tirsdag kl. 13.30 MH Auditoriet
Oplægsholdere: Dina og Ulrik Siegumfeldt, ledere af Familienetværket og værested Nærværket i Kolding

Bliv inspireret til, hvordan Gud kan bruge helt almindelige villige hjerter til at elske mennesker hen til Ham. Mennesker, som lever p. bunden af samfundet. Kaosfamilier, som er opgivet af systemet og af deres eget netværk. Bliv inspireret og udfordret til at nå enkerne, de faderløse, de fattige, de fremmede og de brudte. Bliv motiveret til at leve Guds kærlighed ud helt praktisk. Hør om et konkret koncept, og få konkrete værktøjer med hjem.
Familienetværket er et diakonalt arbejdekoncept ud fra kirken! Eksisterer lige nu i mange kirker over hele landet.

PsykiaTro
Tirsdag kl. 13.30 ME AULA

Oplægsholder: Poul Henning Krogh, læge og mangeårig præst i en frikirke

Det er helt afgørende for fremtidige slægter, at vi nu har fokus på bæredygtighed, men hvad med ”væredygtighed”? I hidtil ukendt omfang skyller stress, belastninger, angst, depression og andre sygdomme ind over os. Hver tredje dansker får en psykiatrisk diagnose. På dette seminar fokuseres der på et værdibaseret liv, hvor formålet er at opnå psykologisk robusthed og fleksibilitet. Byggesten hertil er overskrifter som: Accept, bevidst nærvær, adskillelse, værdier, engageret handling og det iagttagende selv. For forfatteren har erfaret, at både Bibelen salme 23 og kognitiv psykologi kan komme os til undsætning, når der er behov for liv, lys og lægedom. 
Lægepræsten Poul Henning Krog, der arbejder som læge på en psykiatrisk afdeling og præst i en frikirke, lukker dig her ind i sit liv med hjerte for tro og helbredelse. 

Erhvervslivet kalder på lederskab – hvad gør du? 
Tirsdag kl. 15.00 MH Auditoriet
Oplægsholder: Lasse Henningsen, direktør i Musikkens Hus, Aalborg

Livet handler om, hvad vi gerne vil gøre – ikke hvad vi gerne vil være. Og det er aldrig for tidligt eller for sent at definere eller justere retningen. Så er du 20, 40, 60 eller 80 år og ønsker at tage bæredygtigt lederansvar, så mød op til dette seminar, hvor Lasse Rich Henningsen vil give sit syn på sagen, herunder præsentere sine ledelses- og livsprincipper. Seminaret giver også tid til Q&A, refleksion og netværk. Målet er at sikre mere afslappet parathed i dit liv.


Onsdag den 13. juli

At sørge med håb
Onsdag kl. 13.30, MH Auditoriet  

Oplægsholder: Rune Von Weydenberg Kærlet, præst og psykoterapeut

På et splitsekund kan livet forandre sig for altid. Det, du kendte så godt, er pludselig forbi. Når vi mister et menneske vi holder rigtig meget af eller på anden måde oplever tab, så kan sorgen virke overvældene og det kan være svært at se en vej frem. På dette seminar vil du få hjælp til at finde en vej i sorgens landskab, genfinde livsmodet og glæden i en forandret virkelighed.
Rune Von Weydenberg Kærlet har mere end 20 års erfaring som præst. Derudover er Rune psykoterapeut og certificeret i bibels sjælesorg for traumatiserede mennekser fra Trauma Heeling Institute, USA.

Hvordan fremmer vi en opfostrende kultur i kirken?
Onsdag kl. 15.00 Camphallen

Oplægsholder: Daniel Alm, præst i Pinsekirken i Västerås og national leder for pinsevækkelsen i Sverige

Hvordan fremmer vi en opfostrende kultur i vore lokale kirker? Vi ønsker, at vi alle gror og vokser som forbillede og mentor for andre, og at vi gror og vokser i din evne til at rumme og bære den unge, den nye eller måske den, som er udenfor. Med andre ord, hvordan bliver vi bedre til at gøre disciple? Vi ønsker, at andre må følge i vores fodspor, fodspor som selv følger i Jesu fodspor – og måske også ud af komfortzonen, derud hvor miraklerne sker.


Torsdag den 14. juli

Hold fast i kaldet, også når det er udfordrende
Torsdag kl. 13.30 MH Auditoriet

Oplægsholder: Jørn Hyldgaard, evangelist, prædikant og forfatter

Guds kald gælder alle stede hele livet, også i de udfordrende tider. Kom og hør en personlig beretning om kald, og det at holde fast i kaldet gennem hele livet. Vi kan alle have en forestilling om, hvordan Gud vil bruge os. Hvis man er vokset op i kirken, er tjeneste, gaver og talenter helt sikkert noget, man har hørt om, og nogle gange føler vi os klar til at komme i gang, medens vi andre gange kan føle os som Gideon og gemmer os for Gud. Gideon blev kaldt en stærk kriger, og man kan næsten forestille sig, hvordan han har kigget rundt, overbevist om at englen talte til en anden. Hvad taler Gud til dig?

Tro på trods
Torsdag kl. 15.00 Camphallen

Oplægsholder: Mette Holbæk Christiansen, elev på Mariager Højskole 

Mette blev lam fra top til tå i 2012 og efter et langt hospitalsforløb fik hun konstateret MS – Multipel sklerose. ”Hvordan kan du være så glad efter alt det du er gået igennem?” Det er et spørgsmål som Mette ofte møder, og det vil hun bl.a. besvare i dette foredrag.
Der er ingen som kommer gennem livet uden at møde bump vejen, det vigtigste er om vi har støtte på vejen. Et livsbekræftende foredrag om at finde troen, håbet og styrken når modgang melder sig i hverdagen.